Δελτίου Τύπου: Ολοκλήρωση έργου "Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων"

 ΧΑΝΙΑ 20/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: 7200

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

      Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου «Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» θα πραγματοποιηθεί τελετή εγκαινίων την Παρασκευή 22-09-2017 και ώρα 13:00, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη.

Η  σύμβαση υλοποίησης του έργου υπογράφτηκε στις 30-04-2013 με τον Ανάδοχο Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ –ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ,  κύριος του έργου καθώς και φορέας κατασκευής του ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία ήταν η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 14.981.400 Ευρώ και ποσό σύμβασης 10.337.156,50 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η χρηματοδότηση του έργου ήταν ενταγμένη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα  Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013 και Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020 (έργο phasing) και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Υλοποιήθηκε η επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  Χανίων, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί 170.000 ισοδύναμους κατοίκους από 117.000 που εξυπηρετούσε αρχικά, επεξεργαζόμενο έτσι αυξημένα φορτία για ένα χρονικό ορίζοντα 20 και πλέον ετών.

Αναλυτικότερα υλοποιήθηκαν:

Η επέκταση υφιστάμενων μονάδων με την κατασκευή πρόσθετων δεξαμενών και την εγκατάσταση εξοπλισμού προεπεξεργασίας, βιολογικών αντιδραστήρων, τελικής καθίζησης, μηχανικής πάχυνσης, αναερόβιας χώνευσης ιλύος και βιοαερίου, μηχανής συμπαραγωγής θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

Η εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων απόσμησης και η επέκταση του δικτύου απόσμησης τόσο για υφιστάμενες όσο και για τις νέες μονάδες επεξεργασίας.  

Η κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας (λιπών και ελαίων, βιομηχανικού νερού κλπ).

Η αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων (υποδοχή και επεξεργασία υπολειμμάτων αποφρακτικών).

Παράλληλα επεκτάθηκαν τα δίκτυα υποδομών (πόσιμου και βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων, πυρόσβεσης, καθώς επίσης και το δίκτυο διανομής ενέργειας) ενώ κατασκευάσθηκε κτίριο συνεργείου μηχανημάτων.

Το έργο περαιώθηκε και σήμερα το λειτουργεί η ΔΕΥΑΧ ενώ ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της συντήρησής του.

Με την ολοκλήρωση του έργου έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακόμα περισσότερες ιδιοκτησίες από διάφορες δημοτικές ενότητες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

Με εκτίμηση,

   Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ

 Προϊστάμενος Τμήματος

 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

Τρόποι Πληρωμής Λογαριασμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης (8ος 2017)

 Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα τη διευκόλυνσή τους, οι λογαριασμοί & Διακανονισμοί Ύδρευσης - Αποχέτευσης μπορούν να εξοφληθούν :

1. Από τα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο δημοτικό κτήριο στην συμβολή των Μεγίστης Λαύρας 15 και Αρπακουλάκηδων στις Μουρνιές κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 7:30 έως τις 14:00 χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, με μετρητά και με τις χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες (VISA, MasterCard, Maestro & UnionPay).

Read more

Δελτίο Τύπου: «Κατασκευή δευτερευόντων δικτυών ακαθάρτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες»

Χανιά  29/08/2017

Αρ.Πρωτ.: 6597

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ», μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε..

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης, εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσσου. Μέρος των δικτύων αυτών βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται εκτός αυτών. Ειδικότερα θα κατασκευαστούν δίκτυα ακαθάρτων στις περιοχές του Γαλατά, Σταλού, Δαράτσου και Αγίας Μαρίνας της Δ.Ε. της Νέας Κυδωνίας, στις περιοχές Καλαθά, Αγίου Ονουφρίου και Κορακιών της Δ.Ε. Ακρωτηρίου, στις περιοχές Περβολίων, Βαρυπέτρου, Λυγιδέ, Αγυιάς, Κυρτωμάδου, Πύργου και Μυλωνιανών της Δ.Ε. Θερίσου και της περιοχής Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των αγωγών του δικτυού που θα κατασκευαστούν, προβλέπεται να τοποθετηθούν κάτω από υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους. Η κατασκευή τους θα είναι από σωλήνα P.E. δομημένου τοιχώματος SN8 διαμέτρου Φ200, συνολικού μήκους 14 περίπου χιλιομέτρων.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα απαραίτητα κεντρικά φρεάτια επίσκεψης, τα οποία θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης, από σκυρόδεμα εσωτερικών διαστάσεων 0,80x1,20.

Επίσης θα κατασκευαστούν και οι παροχετεύσεις που περιλαμβάνουν αγωγό Φ160 και το φρεάτιο από πολυαιθυλένιο (ή σκυρόδεμα μετά από εντολή της Υπηρεσίας) το οποίο πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή και τα σχέδια μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του έργου είναι 2.790.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το έργο θα εκτελεσθεί σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες με έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει κατασκευαστεί το 95 % του δικτύου αποχέτευσης των Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας και Ελ. Βενιζέλου και του κεντρικού τμήματος της Δ.Ε. Θερίσου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ζητά την κατανόηση, τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν το αντίστοιχο διάστημα υλοποίησης του έργου.

Δελτίο Τύπου: Ενημέρωση για τους λιποσυλλέκτες

Χανιά  11/08/2017

Αρ.Πρωτ.: 6278

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. υπενθυμίζει στους επιχειρηματίες εστίασης και τους ξενοδόχους, οι οποίοι στην επιχείρησή τους λειτουργούν εστιατόριο, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη χρήσης και καλής λειτουργίας των λιποσυλλεκτών οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις επιχειρήσεις τους.

Η χρήση τους βοηθά στην καλή λειτουργία και την προστασία των  δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και αποφεύγονται αποφράξεις και δυσοσμίες που δημιουργούν προβλήματα   πρωτίστως στην καλή λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Σε περίπτωση που δεν έχουν τοποθετηθεί λιποσυλλέκτες, επισημαίνεται ότι από τις υγιειονομικές διατάξεις, τη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., είναι επιβεβλημένη η τοποθέτηση και λειτουργία λιποσυλλέκτη στις επιχειρήσεις εστίασης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα προχωρήσει σε ελέγχους και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπου δεν έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν λιποσυλλέκτες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.